Speciální klubová výstava

28.09.2012 00:00

se koná Speciální výstava plemen, sdružených v KBO (CAC, Res.CAC,CAJC,VSV, BOB)
(Koná se v rámci Dne Svatého Huberta v areálu premonstrátského kláštera v Milevsku)

Všechny srdečně zveme!